Aplikaciju razvila firma Nula-Jedan d.o.o. Široki Brijeg

> SLJEDEĆE UTAKMICE

POLUFINALE MZ Ljuti Dolac - MZ Turčinovići 07.08.2014. 21:30
POLUFINALE MZ Dobrkovići - MZ Lijeva obala 07.08.2014. 22:30

PRETHODNI REZULTATI:

MZ Kočerin - MZ Lijeva obala 1:6;  MZ Ljuti Dolac - MZ Knešpolje 5:2;  MZ Turčinovići - MZ Mokro 6:5;  MZ Jare - MZ Dobrkovići 0:3;  MZ Lijeva obala - MZ Ciglana Gradac 7:6; 

A SKUPINA
MZ Turčinovići 10
MZ Lijeva obala 7
MZ Oklaji 3
MZ Biograci 0
B SKUPINA
MZ Kočerin 6
MZ Uzarići 4
MZ Ciglana Gradac 4
MZ Dobrič-Provo-G.Draga 2
C SKUPINA
MZ Ljuti Dolac 12
MZ Dužice 6
MZ Buhovo 3
MZ Crne Lokve 0
D SKUPINA
MZ Dobrkovići 7
MZ Izbično 6
MZ Jare 6
MZ Ljubotići 1
E SKUPINA
MZ Trn 7
MZ Desna obala 6
MZ Čerigaj 3
MZ Crnač 1
F SKUPINA
MZ Mokro 5
MZ Knešpolje 5
MZ Rasno 5
MZ Privalj 0
2014 © Sva prava pridržžana Ššportski savez ŠŠiroki Brijeg